Ποιες ηταν οι πιο δαμανηρες κινηματογραφικες ταινιες?Μερος A

Αvatar 237,000,000 $ Toy Story (1-3)320,000,000 $
Transformers(1-2)350,000,000 $

Batman(1989-2009) 653.000.000 $


Pirates Of Caribbean(1-3) 865.000.000 $

Harry Potter(1-7) 1.280,000,000 $by Χρύσα
Σχόλια