Τηλεoπτικοι ερωτες που μας.....βασανισαν

Meredith & Derek(Grey's Anatomy)
Rachel & Ross(F-r-i-e-n-d-s)

Jack & Kate(Lost)
Gablrielle & Carlos(Desperate Housewives)

Chuck & Blair(Gossip Girl)

by Χρύσα
Σχόλια